Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

2019: 120 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑΣ 2019

2009: 110 ΧΡΟΝΙΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΑΠΩΝΙΚΗ ΦΙΛΙΑΣ 2009

2005 ΕΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ

2004 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ