Πολιτιστικό Τμήμα

2017/10/18
Το πολιτιστικό τμήμα παρέχει πληροφορίες για όλα τα θέματα που αφορούν την Ιαπωνία και συγχρόνως, οργανώνει εκδηλώσεις με στόχο την προώθηση της Ιαπωνικής κουλτούρας στην Ελλάδα.

Το τμήμα είναι ανοιχτό για το κοινό από τις 9:00 εώς τις 16:30, καθημερινά εκτός Σαββάτου και αργιών.

Επίσης πληροφορίες δίνοναι μέσω επιστολών, τηλεφώνου, fax και e-mail.

Πολιτιστικό Τμήμα
Τηλέφωνο: (+30-) 210-670 9901/9902
Fax: (+30-) 210-670 9981
E-mail: cultural@at.mofa.go.jp