Ιστορική περίληψη

2018/8/21
Η Ιαπωνία συνυπέγραψε την "Συνθήκη Φιλίας, Εμπορίου και Ναυσιπλοiας" με την Ελλάδα τον Ιούνιο 1899. Στη συνέχεια, η Ιαπωνία άνοιξε μία Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα το 1922, η οποία όμως έκλεισε λόγω του β' Παγκοσμίου Πολέμου. Μετά την σύναψη της Συνθήκης Ειρήνης του Σαν Φρανσίσκο, η Ιαπωνία επανασύστησε τις διπλωματικές σχέσεις με την Ελλάδα, η οποία είχε πολεμήσει στο πλευρό των Συμμάχων. Τον Μάρτιο του 1956, άνοιξε εκ νέου και η Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, η οποία προεβιβάσθη σε Πρεσβεία το 1960. Τον Μάιο του 1956, είχε προηγηθεί η Συμφωνία περί Καταργήσεως visa, τον Ιανουάριο του 1973, η Συμφωνία περί των Εναέριων Υπηρεσιών και η Μορφωτική Συμφωνία τον Μάρτιο του 1981.

Αντιστοίχως η Ελλάδα άνοιξε την πρεσβεία του Τόκυο τον Ιανουάριο 1960, καθώς και το Γενικό Προξενείο στο Κόμπε το 1973, το οποίο όμως έκλεισε το 1981.

Το 1997, ο κ. Δημήτρης Μπακατσέλος διορίσθηκε Επίτιμος Γενικός Πρόξενος της Ιαπωνίας στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελλάδα και η Ιαπωνία ολοκλήρωσαν το 1999 μία εκατονταετηρίδα φιλικών σχέσεων από την σύναψη της "Συνθήκης Φιλίας, Εμπορίου και Ναυσιπλοiας" με μία σειρά αναμνηστικών εκδηλώσεων στις δύο χώρες, οι οποίες συνετέλεσαν στην προώθηση αμοιβαίας κατανοήσης.