Εξωτερική Πολιτική

2018/8/21
 
Foreign Policy News

Foreign Policy
www.mofa.go.jp/policy/index.html

Japan-Greece Relations
www.mofa.go.jp/region/europe/greece/index.html

Japan-EU Relations
www.mofa.go.jp/region/europe/eu/index.html

Permanent Mission of Japan to the United Nations
www.un.emb-japan.go.jp/index.html

Japan's ODA (Official Development Assistance)
www.mofa.go.jp/policy/oda/index.html

Sea of Japan
www.mofa.go.jp/policy/maritime/japan/index.html

Japan-China Relations: Current Situation of Senkaku Islands
www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/

Japan-North Korea Relations
www.mofa.go.jp/region/asia-paci/n_korea/index.html