Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2022

2021/4/26

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις ακόλουθες υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) για Έλληνες υπήκοους.

Aπό το 2022 προσφέρεται νέο πρόγραμμα υποτροφιών για Specialized Training College Students.

Σχετικά με τη γνώση της ιαπωνικής γλώσσας, δεν προαπαιτείται κάποιο συγκεκριμένο επίπεδο κατά την υποβολή της αίτησης, όμως οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον και διάθεση για την εκμάθηση της στην Ιαπωνία.

 H νέα προκήρυξη όλων των προγραμμάτων ανακοινώνεται εδώ:
 
1. Research Students 

      Εμπειρίες Αποφοίτων του Προγράμματος Υποτροφίας της Ιαπωνικής Κυβέρνησης

2. Undergraduate Students   
 
3. Specialized Training Colleges Students


Γενικές πληροφορίες για τις Υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/
 
              
※Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19, η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.