Υποτροφία Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2025: Specialized Training College Students

2024/4/16
H Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί την υποτροφία (ΜΕΧΤ) «Specialized Training Colleges Students» σε Έλληνες πολίτες ηλικίας 17-24 ετών (ημερομηνία γέννησης από 2 Απριλίου 2000 και μετά), που έχουν ολοκληρώσει 12 χρόνια σχολικής εκπαίδευσης και επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε εξειδικευμένες επαγγελματικές σχολές στην Ιαπωνία.

 

Διάστημα χορήγησης υποτροφιών και κάλυψη

Η περίοδος φοίτησης ξεκινά από τον Απρίλιο του 2025 και διαρκεί για τρία χρόνια. Περιλαμβάνει ένα (1) χρόνο προετοιμασίας, κυρίως εκμάθησης της ιαπωνικής γλώσσας, και δύο (2) χρόνια εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε σχολή που ορίζεται από το ΜΕΧΤ.
 
Η υποτροφία καλύπτει τη δαπάνη μεταφοράς προς/από την Ιαπωνία, τα δίδακτρα, την εγγραφή, τη βίζα σπουδών και ένα μηνιαίο χρηματικό ποσό από το οποίο καλύπτεται και η διαμονή. Το ποσό αυτό ανέρχεται στα 117.000 ΓΕΝ (περίπου 715 ΕΥΡΩ).

 

Aιτήσεις

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών με επιτυχία, θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που ακολουθούν.
 • Κατεβάστε το έγγραφο APPLICATION GUIDELINES και τις φόρμες από εδώ
 • Σχετικά με την παράγραφο 9. APPLICATION DOCUMENTS, τα δικαιολογητικά (πρωτότυπα και αντίγραφα) που θα πρέπει να κατατεθούν, αναγράφονται αναλυτικά παρακάτω: 
Νο. Documents Οriginal Copies
(1) Application form  1 2
(2) Academic transcript(s) for all school years of school/university attended 1 2
(3) Certificate(s) of graduation of school / university attended 1 2
(4) Recommendation letter from either a class teacher or principal or  last school attended 1 2
(5) Medical certificate 1 2
(6) Certificate of enrollment 1 2
(7) Certificate of university enrollment qualification examination 1 2
(8) Certificate of language proficiency - 3
 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

Το κείμενο στην φόρμα (1) Application form πρέπει να είναι δακτυλογραφημένο (όχι χειρόγραφο).

(1) Application form 
 • Τo ονοματεπώνυμο πρέπει να αναγράφεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο με τον οποίο αναγράφεται και στο διαβατήριο.
  Μην γράψετε το πατρώνυμο στο πεδίο «Middle name» της πρώτης (1) σελίδας.    
   
 • Σε κάθε αίτηση (πρωτότυπο και αντίγραφα) θα τοποθετήσετε μια συμβατική φωτογραφία με κόλλα, όχι με συρραπτικό, ή θα εκτυπώσετε την αίτηση με την ψηφιακή φωτογραφία.

(2) Academic transcript(s) for all school years of school/university attended 
Απαιτείται αναλυτική βαθμολογία από την έναρξη της Α’ τάξης έως τη λήξη της Γ’ τάξης του λυκείου. Εάν ο υποψήφιος δεν έχει ολοκληρωμένη αναλυτική βαθμολογία, θα καταθέσει την πιο πρόσφατη. Εάν ο υποψήφιος είναι στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την αναλυτική βαθμολογία του λυκείου και την πιο πρόσφατη βαθμολογία της σχολής που φοιτά.
 

(3) Certificate(s) of graduation of school / university attended
Απαιτείται απολυτήριο ή βεβαίωση πιθανής ημερομηνίας παραλαβής απολυτηρίου. Εάν ο υποψήφιος είναι στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με το απολυτήριο λυκείου και τη βεβαίωση σπουδών από την σχολή που φοιτά.


(4) Recommendation letterfrom either a class teacher or principal or last school attended

 • Η συστατική επιστολή απαιτείται να είναι πρωτότυπη (Κατάθεση σε ψηφιακή μορφή γίνεται αποδεκτή μόνο εάν συνοδεύεται από επιστολή αιτιολόγησης του καθηγητή).
 • Δεν ορίζεται ακριβής αριθμός επιστολών [προτείνεται να είναι από έναν (1) έως τρεις (3) καθηγητές]. Χρήση ειδικού τύπου φακέλου δεν υποδεικνύεται. Συνιστάται η κατάθεση της πρωτότυπη επιστολή και των αντίγραφων στον ίδιο φάκελο. Σε κάθε περίπτωση, απαιτείται η υποβολή των πρωτότυπων επιστολών σε σφραγισμένο φάκελο. Υπενθυμίζεται ότι οι επιστολές θα πρέπει να είναι γραμμένες στην αγγλική γλώσσα ή να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα.

(5) Medical Certificate 
Γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση από οποιονδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο φορέα παροχής υπηρεσιών υγείας εντός και εκτός Ελλάδας. Πρέπει να συμπληρωθεί η προκαθορισμένη φόρμα από γιατρό στην αγγλική γλώσσα.
※Προσοχή στη φόρμα 1.Physical examination - (6) Eyesight – πρέπει να συμπληρωθούν οι ακριβείς αριθμοί της μέτρησης.  

Προσοχή: τα τελευταία πεδία [(7.) «Office/Institution» και «Address»] πρέπει να συμπληρωθούν από τον γιατρό στην αγγλική γλώσσα (δεν είναι αποδεκτή η σφραγίδα στην ελληνική γλώσσα)


(8) Certificate of language proficiency
Αφορά σε πιστοποιητικά γλωσσομάθειας Αγγλικών και Ιαπωνικών μόνο.
Τα πιστοποιητικά για να γίνουν δεκτά θα πρέπει να είναι πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο (2) ετών από την καταληκτική ημερομηνία  της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων).
Ωστόσο, δεν απαιτείται νέα πιστοποίηση.

 

Σημειώσεις
※Όλα τα πρωτότυπα έγγραφα στην ελληνική γλώσσα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην αγγλική γλώσσα. Πρέπει να υποβάλλονται αντίγραφα των πρωτότυπων και των μεταφρασμένων εγγράφων. 

※ Για την επίσημη μετάφραση των εγγράφων δεν απαιτείται η σφραγίδα της Χάγης.

※ Τα έγγραφα σε ηλεκτρονική μορφή δεν θεωρούνται πρωτότυπα. Όμως θα είναι αποδεκτά εάν το σχολείο/πανεπιστήμιο χορηγεί πιστοποιητικά, αναλυτική βαθμολογία, απολυτήριο, πτυχίο, κ.α., μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Ωστόσο, σύμφωνα με νέα οδηγία του ΜΕΧΤ, στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να συνοδεύονται από μια θεώρηση γνησιότητας.
 
※Αναφορικά με την παράγραφο 9. ΑPPLICATION DOCUMENTS του APPLICATION GUIDELINES, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στην ταξινόμηση των εγγράφων που απαιτείται για την υποβολή αιτήσεων στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα και γίνεται βάση των αναλυτικών οδηγιών που παρέχονται στην ελληνική γλώσσα [δηλ. τρία (3) σύνολα:  1 σύνολο πρωτότυπων και 2 σύνολα αντίγραφων].

※Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
 
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις

 

Υποβολή αιτήσεων

Καταληκτική ημερομηνία παραλαβής αιτήσεων : 17 Mαΐου 2024 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία).

Οι αιτήσεις υποβάλλονται δια ζώσης αυτοπροσώπως (ΜΟΝΟ με ραντεβού στο cultural@at.mofa.go.jp)  ή ταχυδρομικά στο Μορφωτικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας (Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα).

※ H Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν έχει την υποχρέωση να ειδοποιήσει τους αιτούντες για την ταχυδρομική παραλαβή των εγγράφων.

 

Διαδικασία Αξιολόγησης και Επιλογής

Αρχικά γίνεται έλεγχος των υποβληθέντων δικαιολογητικών (ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ πλήρης και ορθή συμπλήρωση). Τον Ιούνιο 2024, οι επιλεχθέντες προχωρούν σε υποχρεωτικές γραπτές εξετάσεις στην αγγλική γλώσσα, την ιαπωνική γλώσσα (ανεξαρτήτως γνώσεων) και τα Μαθηματικά, ενώ στη συνέχεια οι επιτυχόντες καλούνται σε προσωπική συνέντευξη. (Οι ακριβείς ημερομηνίες θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο 2024).
 
Δεν υπάρχει συγκεκριμένη προτεινόμενη εξεταστέα ύλη, ωστόσο μπορείτε να δείτε θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών εδώ:
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/application/examination.html

Πληροφορίες για «Specialized Training Colleges» στην Ιαπωνία   
https://study-japan-ptc.jp
 

Χρονοδιάγραμμα

Λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων  17 Μαΐου 2024
Εξετάσεις / Συνέντευξη στην Πρεσβεία  Ιούνιος 2024
Έκδοση αποτελεσμάτων των εξετάσεων από την Πρεσβεία  Ιούλιος 2024
Αξιολόγηση υποψηφίων από ΜΕΧΤ  Οκτώβριος - Νοέμβριος 2024
Επιλογή υποτρόφων και ορισμός σχολής προπαρασκευαστικής εκπαίδευσης από ΜΕΧΤ  Ιανουάριος 2025 -
Φεβρουάριος 2025
Ενημερωτική συνάντηση στην Πρεσβεία  Μάρτιος 2025
Αναχώρηση για την Ιαπωνία  Αρχές Απριλίου 2025
 

Αιτήσεις-πληροφορίες

Μορφωτικό Τμήμα-Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα
Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι – Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 e-mail: cultural@at.mofa.go.jp
 

Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  (MEXT)  (Video)
 https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8