Υποτροφία Ιαπωνικής κυβέρνησης (MEXT) : Research students για το 2019


Research Students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες ερευνητές που επιθυμούν να συνεχίσουν μεταπτυχιακές σπουδές στην Ιαπωνία, για μια περίοδο ενάμισι ή δύο ετών από τον Απρίλιο ή τον Οκτώβριο.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2019, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαϊου 2018(καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Application form
2.
Placement Preference Form
3. Field of Study and Research Plan
4. Recommendation form
5. Medical certificate


Τα ανωτέρω πρωτότυπα πρέπει να υποβληθούν μαζί με τρία (3) αντίγραφα
※ Τα έντυπα, 1. (Application form) 2. (Placement Preference Application Form) και 3. (Field of Study and Research Program Plan) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα.
※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.  
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
______________________________________________________________________________

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp