Υποτροφία Ιαπωνικής κυβέρνησης (MEXT): Undergraduate students για το 2019

Undergraduate students

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες υπήκοους που επιθυμούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ιαπωνικά πανεπιστήμια ως προπτυχιακοί φοιτητές.

Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα υποτροφίας Monbukagakusho (MEXT) για το 2019, η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων είναι: 31 Μαΐου 2018 (καμία αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά την καταληκτική ημερομηνία)

Δείτε με προσοχή τις αναλυτικές πληροφορίες (Application guidelines) για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κατεβάστε τα ακόλουθα έντυπα:
1. Application form
2. Direct Placement Preference form
3. Recommendation form
4. Medical certificate


Τα ανωτέρω πρωτότυπα πρέπει να υποβληθούν μαζί με δύο (2) αντίγραφα
※ Τα έντυπα 1. (Application form) και 2. (Direct Placement Preference form) πρέπει να είναι δακτυλογραφημένα
※ Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Μορφωτικό Τμήμα ή αποστέλλονται ταχυδρομικά.
※ Τα έγγραφα που υποβάλλονται, δεν επιστρέφονται.
※ Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις. 

_______________________________________________________________________

Αιτήσεις-πληροφορίες:
Μορφωτικό Τμήμα
Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα

Εθνικής Αντιστάσεως 46, 152 31 Χαλάνδρι - Αθήνα
τηλ: 210 670 9902 Fax :210-670 9981
e-mail: cultural@at.mofa.go.jp