Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT) 2024

2023/4/25

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας (ΜΕΧΤ) χορηγεί κάθε χρόνο τις ακόλουθες υποτροφίες σε Έλληνες πολίτες.

Σχετικά με την ιαπωνική γλώσσα, δεν απαιτείται συγκεκριμένο γνωστικό επίπεδο κατά την υποβολή της αίτησης, όμως οι υποψήφιοι όλων των προγραμμάτων θα πρέπει να έχουν ενδιαφέρον και διάθεση για την εκμάθηση της στην Ιαπωνία.
 

Προκήρυξη προγραμμάτων:

1. Research Students 
    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2024 έχει λήξει.

      Εμπειρίες Αποφοίτων του Προγράμματος Υποτροφίας της Ιαπωνικής Κυβέρνησης

2. Undergraduate Students 
    Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2024 έχει λήξει.  
 
3. Specialized Training College Students
    
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το 2024 έχει λήξει.

Σπουδές στην Ιαπωνία και προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης  (MEXT)  (Video)
https://youtu.be/Vy_Lq99Ltb8

Γενικές πληροφορίες για τις Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης (ΜΕΧΤ)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/
 

※Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, σε περίπτωση απρόβλεπτων συνθηκών λόγω εκτάκτων γεγονότων και αναπόφευκτων περιστάσεων, εφόσον κριθεί αναγκαίο.