Υποτροφίες Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT)

2020/5/29

Yποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας χορηγεί κάθε χρόνο τις ακόλουθες υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ) σε Έλληνες υπήκοους. H προκήρυξη του προγράμματος ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας (https://www.gr.emb-japan.go.jp)
 
*Νέα
Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19 και με απόλυτο σεβασμό στα περιοριστικά μέτρα που λαμβάνονται σε εθνικό επίπεδο, ανακοινώνει με καθυστέρηση την χορήγηση των υποτροφιών Μonbukagakusho (MEXT) για το 2021 και ορίζει νέες προθεσμίες για την υποβολή των δικαιολογητικών και τη διαδικασία αξιολόγησης. Επιπλέον, με υψηλό αίσθημα ευθύνης, θέτει την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα και διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

 


1. Research Students σε ισχύ

      Εμπειρίες Αποφοίτων του Προγράμματος Yποτροφίας της Ιαπωνικής Κυβέρνησης


2. Undergraduate Students  ※ σε ισχύ
 

3. Japanese Studies Students  ※ Ματαίωση προκήρυξης για το 2021


4. Teacher Training Students ※ Ματαίωση προκήρυξης για το 2021Γενικές πληροφορίες για τις Υποτροφίες Μonbukagakusho (ΜΕΧΤ)
https://www.studyinjapan.go.jp/en/planning/scholarship/