2024 : Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας- Ελλάδας

2024/1/22
a
*English follows

Κατά τη διάρκεια της Συνόδου Κορυφής Ιαπωνίας-Ελλάδας στις 30 Ιανουαρίου 2023, ο Πρωθυπουργός της Ιαπωνίας Fumio Kishida και ο Πρωθυπουργός της Ελληνικής Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτάκης ανακήρυξαν το έτος 2024 ως "Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού Ιαπωνίας- Ελλάδας".

Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα παρουσιάζει το επίσημο λογότυπο που θα χρησιμοποιηθεί ως οπτική ταυτότητα των τιμητικών εκδηλώσεων που θα λάβουν χώρα καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, έργο της καταξιωμένης ζωγράφου-χαράκτριας Μυρσίνης Βαρδοπούλου.

Στο λογότυπο απεικονίζεται μια σύνθεση των γραμμάτων G (από το Greece=Ελλάδα) και J (από το Japan=Ιαπωνία), στα χρώματα του μπλε και του κόκκινου που χαρακτηρίζουν τις δύο χώρες.
 
*Για τη χρήση του επίσημου λογότυπου απαιτείται αίτηση χορήγησης άδειας.

Για περαιτέρω πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Πολιτιστικό Τμήμα (τηλ: 210 670 9900, e-mail: cultural@at.mofa.go.jp)


Announcement of the official logo for 2024 - Year of Culture and Tourism between Japan and Greece
 
During the Japan-Greece Summit on January 30, 2023, Prime Minister of Japan Fumio Kishida and Prime Minister of the Hellenic Republic Kyriakos Mitsotakis proclaimed 2024 as the "Year of Culture and Tourism between Japan and Greece."
 
The Embassy of Japan in Greece presents the official logo that will be used as the visual identity of the honorary events that will take place throughout the year, the work of the renowned painter and engraver Myrsini Vardopoulou.
 
The logo depicts a composition of the letters G (from Greece) and (from Japan) in the colors of blue and red that characterize the two countries.
 
*For use of the official logo an official permission is required.
 
For further information, please contact the Cultural Department
(tel: 210 670 9900, e-mail: cultural@at.mofa.go.jp )

Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Με αφορμή το 2024: Έτος Πολιτισμού και Τουρισμού, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο οργάνωσης εορταστικών δράσεων και προώθησης των φιλικών σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας.
 
Οι προτάσεις που πληρούν τις απαραίτητες προϋποθέσεις (δείτε αναλυτικά παρακάτω σχετικά με την πιστοποίηση εκδηλώσεων και δράσεων), θα λάβουν άδεια χρήσης του εορταστικού λογότυπου και θα γίνει η επικοινωνιακή προβολή και προώθησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Πρεσβείας.
 
Οδηγίες για την αίτηση χρήσης λογότυπου και σήματος «Πιστοποιημένη Εκδήλωση/ Δράση» (αγγλικά)    

Έντυπο Αίτησης (αγγλικά)
 

Open Invitation for Expression of Interest
 
On the occasion of 2024: Year of Culture and Tourism, the Embassy of Japan in Greece is launching an open invitation for proposals regarding the organization of festive activities and the promotion of friendly relations between Japan and Greece.
 
Proposals that meet the necessary requirements (see below for details on certification of events and activities) will be granted permission for the use of the festive logo and will be communicated and promoted on the Embassy's social media.
 
Application Instructions for the use of the logo and emblem Certified Event/Activity (English)       

Application form (English)