Τελετή Παρασημοφόρησης του Καθηγητή Λουκά Τσούκαλη [Απονομή Παρασήμων σε Ξένους Πολίτες - Φθινόπωρο 2022]

2022/12/23
*English follows

Στο πλαίσιο της 'Απονομής Παρασήμων σε Ξένους Πολίτες - Φθινόπωρο 2022' που οργανώνεται από την Ιαπωνική Κυβέρνηση, ο Καθηγητής Λουκάς Τσούκαλης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Εξωτερικής Πολιτικής στην Ελλάδα (ΕΛΙΑΜΕΠ), τιμήθηκε με το Παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσών Ακτινών μετά Ταινίας. Η τελετή έλαβε χώρα την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου, στην πρεσβευτική κατοικία.
 
Ο κ. Τσούκαλης ως Πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, συμμετέχει ενεργά στη διοργάνωση σεμιναρίων και διαλέξεων για την Ιαπωνία και άλλες ασιατικές χώρες και έχει συμβάλει σημαντικά στη δημόσια διπλωματία για την εξωτερική πολιτική και την οικονομία της Ιαπωνίας.
 
Ως ερευνητής της ευρωπαϊκής οικονομίας, διαδραμάτισε επίσης σημαντικό ρόλο στη βελτίωση της κατανόησης της Ιαπωνίας προάγοντας ενεργά την ευαισθητοποίηση των δυτικών χωρών, ιδιαιτέρως των ακαδημαϊκών κύκλων, σε θέματα σχετικά με την ιαπωνική κοινωνία και οικονομία.
 
Επιπλέον, το 1982, σε μια περίοδο που η έρευνα σχετικά με την Ιαπωνία δεν ήταν ιδιαίτερα δημοφιλής στην Ευρώπη, συνέγραψε το πρωτοποριακό βιβλίο "Japan and Western Europe: Conflict and Co-operation" (Ιαπωνία και Δυτική Ευρώπη: Σύγκρουση και Συνεργασία), το οποίο έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προώθηση της κατανόησης της Ιαπωνίας στην Ευρώπη.
 
Κατά την τελετή απονομής, ο πρέσβης Nakayama απένειμε στον κ. Τσούκαλη το Παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσών Ακτινών μετά Ταινίας σε αναγνώριση της συμβολής του στην προώθηση των ακαδημαϊκών ανταλλαγών και της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας. Στην ομιλία του ο κ. Τσούκαλης δήλωσε ότι είναι μεγάλη τιμή για εκείνον να παραλαμβάνει το παράσημο αυτό και αναφέρθηκε στη βαθιά σχέση του με την Ιαπωνία και τις αναμνήσεις του από εκεί.
 

      

      


Conferment Ceremony of Decoration for Mr. Loukas Tsoukalis (2022 Autumn Conferment of Decorations on Foreign Nationals)
 
The President of the European Institute for Foreign Policy in Greece (ELIAMEP), Mr. Loukas Tsoukalis was awarded the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, in the context of the 2022 Autumn Conferment of Decorations on Foreign Nationals. This was organized by the Government of Japan, at a ceremony held at Ambassador's on Wednesday, December 21.
 
As President of ELIAMEP, Mr. Tsukalis has been actively involved in organizing seminars and lectures on Japan and other Asian countries and has made significant contributions to public diplomacy on Japan's foreign policy and economy.
 
As a researcher of the European economy, he has also played an important role in improving understanding of Japan by actively promoting awareness of Japanese society and economy in Western countries, especially among academics.
 
Moreover, in 1982, when research on Japan was not particularly popular in Europe, he authored the groundbreaking book 'Japan and Western Europe: Conflict and Co-operation', which played an important role in promoting understanding of Japan in Europe.
 
At the ceremony, Ambassador Nakayama awarded Mr. Tsoukalis the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon in recognition of his contribution to the promotion of academic exchanges and mutual understanding between Japan and Greece. In his speech, Mr. Tsoukalis stated that it was a great honour to receive the medal and spoke of his deep bond with Japan and his memories of his time there.