Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “MIRAI 2024/2025" (αιτήσεις εως 10/7)

2024/6/10
Ανοιχτή πλατφόρμα αιτήσεων έως 07/07/2024
 

1. Σύνοψη προγράμματος

Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας προσκαλεί  έναν (1) φοιτητή ή φοιτήτρια από την Ελλάδα να συμμετέχει στο πρόγραμμα «MIRAI 2024-2025»  [Mutual-understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative (ακρωνύμιο, σημ. “Μέλλον”)] ένα μικρής διάρκειας πρόγραμμα ανταλλαγής νέων από την Ευρώπη, την Κεντρική Ασία, τον Καύκασο και την Ιαπωνία. Το πρόγραμμα έχει ως στόχο (i) να προάγει την αμοιβαία κατανόηση, (ii) να ενισχύσει το διάλογο και (iii) να οικοδομήσει ισχυρά δίκτυα μεταξύ μελλοντικών ηγετών από την Ιαπωνία και όλο τον κόσμο.
 

2. Απαραίτητες προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:
(1) Nα ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, να κατανοήσουν τους στόχους του και να δεσμευτούν ότι θα κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Όλες οι δημοσιεύσεις θα πρέπει να περιλαμβάνονται στην σχετική αναφορά που θα υποβάλλουν στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα μετά το πέρας του προγράμματος.
(2) Να είναι Έλληνες υπήκοοι και να μην έχουν την ιαπωνική υπηκοότητα.
(3) Να φοιτούν σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που εδρεύει στις ακόλουθες χώρες. Η έδρα του ιδρύματος δεν είναι απαραίτητο να είναι ίδια με την εθνικότητα του υποψηφίου.
 
Ομάδα Θέμα Χώρες Ομάδα-Στόχος Θέσεις
2η Διπλωματία και Πολιτική Ασφάλειας [ΕΕ] Αυστρία, Βέλγιο, Βουλγαρία, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία
[Άλλες] Ανδόρα, Λευκορωσία, Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Μολδαβία, Μονακό, Νορβηγία, Σαν Μαρίνο, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένο Βασίλειο
Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές 1
3η Οικονομία και Διοίκηση Eπιχειρήσεων
4η Επιστήμη και Τεχνολογία
5η Περιβάλλον και Πράσινο
 
(4) Να μην έχουν παραμείνει στην Ιαπωνία για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.
(5) Να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν στο πρόγραμμα “MIRAI” ή σε οποιοδήποτε άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιδοτούμενο από την Ιαπωνική Κυβέρνηση. 
 (6) Να έχουν καλή φυσική κατάσταση.
 • Να είναι σωματικά και ψυχικά υγιείς
 • Εάν κατά την ημέρα αναχώρησης η θερμοκρασία σώματος του υποψηφίου είναι 38℃ (100.4°F) και άνω, η συμμετοχή του στο πρόγραμμα θα ακυρώνεται.
 • Να είναι σε θέση να ανταπεξέλθουν στο απαιτητικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει εκτενές καθημερινό περπάτημα.
(7) Να είναι ηλικίας είκοσι (20) ετών και άνω.
(8) Να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
(9) Να έχουν καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις. 
(10) Να είναι σε θέση να διαδώσουν αποτελεσματικά πληροφορίες για τα θέλγητρα της Ιαπωνίας με βάση τις εμπειρίες που θα αποκομίσουν από το προπαρασκευαστικό πρόγραμμα, το ταξίδι στην Ιαπωνία αλλά και μετά την επιστροφή τους στην Ελλάδα. Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι δημοσιεύσεις σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διαδικτυακά και έντυπα μέσα και οι παρουσιάσεις σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.
(11) Όσοι υποψήφιοι έχουν ενεργή σχέση με την Ιαπωνία ή ασχολούνται με θέματα σχετικά με την Ιαπωνία θα προτιμηθούν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

 

3. Πληροφορίες προγράμματος

Σύμφωνα με το φετινό πρόγραμμα, προκηρύσσεται μία  (1) θέση. σε μία από τις Ομάδες 2, 3, 4 ή 5 με θέμα «Διπλωματία και Πολιτική Ασφάλειας», «Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων», «Επιστήμη και Τεχνολογία» ή «Περιβάλλον και Πράσινο» αντίστοιχα. 

(1 ) 2η Ομάδα
Θέμα: «Διπλωματία και Πολιτική Ασφάλειας»
Διάρκεια ταξιδιού: 6 – 12 Νοεμβρίου 2024

(2) 3η Ομάδα
Θέμα: «Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων»
Διάρκεια ταξιδιού: 6 – 12 Νοεμβρίου 2024

(3) 4η Ομάδα
Θέμα: «Επιστήμη και Τεχνολογία»
Διάρκεια ταξιδιού: 4 – 10 Δεκεμβρίου 2024

(4) 5η Ομάδα
Θέμα: «Περιβάλλον και Πράσινο»
Διάρκεια ταξιδιού: 6 – 12 Νοεμβρίου 2024


Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις για την Ιαπωνία και τους τομείς πολιτικής της και θα ανταλλάξουν απόψεις με Ιάπωνες φοιτητές. Επίσης, θα ταξιδέψουν στο εσωτερικό της χώρας και θα ενημερωθούν για τις τοπικές επιχειρήσεις και την παραδοσιακή κουλτούρα. Κατά την επιστροφή τους στο Τόκιο θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σε συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος. Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε εδώ.

 

4. Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής με επισυναπτόμενα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου Japan's Friendship Ties Programs MIRAI, σύμφωνα με τις οδηγίες που ακολουθούν μέχρι την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, 23:59 ώρα Ελλάδας.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

(1) Αντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν ένα αντίγραφο της σελίδας του διαβατηρίου τους με τη φωτογραφία (ασπρόμαυρο ή έγχρωμο). Το αντίγραφο θα πρέπει να είναι καθαρό, πλήρες και ευανάγνωστο. Εάν το διαβατήριο δεν θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια του προγράμματος, τότε θα πρέπει να ανανεωθεί  και να προσκομιστεί αντίγραφο το αργότερο ένα μήνα πριν από την έναρξη του προγράμματος.

(2) «Επιστολή Συμφωνίας» (Letter of Understanding)
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά τους όρους που αναγράφονται στην «Επιστολή Συμφωνίας» πριν υποβάλουν την αίτηση για το πρόγραμμα και στη συνέχεια να υπογράψουν και να επισυνάψουν τα έγγραφα (Παράρτημα 1).

(3) «Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων» (GDPR) 
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαβάσουν τους σχετικούς κανονισμούς πριν υποβάλουν αίτηση για το πρόγραμμα και στη συνέχεια να υπογράψουν και να επισυνάψουν τα έγγραφα (Παράρτημα 2). Η χρήση των προσωπικών πληροφοριών που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα "MIRAI" γίνεται σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR). Ο Οργανισμός JICE*, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή προστασία των προσωπικών δεδομένων, μπορεί να παρέχει προσωπικά στοιχεία σε ταξιδιωτικά γραφεία, εκδότες, συνεταιριστικούς οργανισμούς, σχολεία, οικογένειες φιλοξενίας, κ.ο.κ., προκειμένου να χειριστεί και να δημοσιεύσει αναφορές του προγράμματος μέσω επιστολικού και ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας. Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο.

(4) Πρόσφατη Αναλυτική Βαθμολογία
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν ένα αρχείο ή μία φωτογραφία πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντίγραφου, της πρόσφατης Αναλυτικής Βαθμολογίας από το Πανεπιστήμιο φοίτησής τους. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ακόμα βαθμολογία (για πρωτοετής φοιτητές) θα πρέπει να επισυνάψουν ένα αρχείο ή μία φωτογραφία πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντίγραφου, του Πιστοποιητικού Εγγραφής από το Πανεπιστήμιο φοίτησης.

(5) Φωτογραφία
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να  επισυνάψουν μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου διαβατηρίου (των τελευταίων 3 μηνών).
 
 

5. Όροι και προϋποθέσεις

(1) Τα παρακάτω έξοδα καλύπτονται από το πρόγραμμα:
 • Αεροπορικό εισιτήριο οικονομικής θέσης μετ’ επιστροφής (Ελλάδα- Ιαπωνία και Ιαπωνία - Ελλάδα).
 • Διαμονή σε χώρα διέλευσης.
 • Διαμονή στην Ιαπωνία
 • Κόστος μετακίνησης στην Ιαπωνία
 • Γεύματα στην Ιαπωνία
 • Τέλη εισόδου προγραμματισμένων δραστηριοτήτων
 • Ταξιδιωτική ασφάλιση
(2) Πολιτική Ακυρώσεων
Ο υποψήφιος μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μόνο για λόγους υγείας ή άλλο σοβαρό λόγο με την προσκόμιση σχετικού εγγράφου. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα είναι πλήρως υπεύθυνος για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με αυτήν την ακύρωση. Τα τέλη ακύρωσης θα χρεωθούν στον συμμετέχοντα εάν η αίτησή του έχει ήδη γίνει αποδεκτή και η πτήση ή / και άλλες κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί.

(3) ΔΕΝ επιτρέπεται:
 • Η άφιξη στην Ιαπωνία πριν την έναρξη του προγράμματος ή η αναχώρηση από την Ιαπωνία μετά τη λήξη του προγράμματος
 • Η χρήση άλλης πτήσης από αυτή που ορίζει το πρόγραμμα.
 • Η αλλαγή χώρου διαμονής (ξενοδοχείου ή δωματίου).
 • Η παράληψη οποιαδήποτε δραστηριότητας του επίσημου προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των γευμάτων ή των προγραμματισμένων επισκέψεων, για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους, όπως συναντήσεις με συγγενείς, φίλους, συνεταίρους κ.λπ.
 • Η συνοδεία των συμμετεχόντων από άλλα άτομα.
 • Η μετακίνηση σε τρίτη χώρα κατά τη μετάβαση στη Ιαπωνία ή κατά την επιστροφή στην Ελλάδα.
 

*Japan International Cooperation Center (JICE)
Ο Οργανισμός JICE έχει αναλάβει την υλοποίηση του προγράμματος υπό την καθοδήγηση της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (https://www.jice.org/en/about/).


 

Παράρτημα


1 – Επιστολή Συμφωνίας (Letter of Understanding) (Ομάδες 2-5)

2 – Διαχείριση Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

3 – Επισκόπηση και Δείγμα Προγράμματος 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για την επόμενη φάση, θα κληθούν για συνέντευξη κατά το διάστημα 11 έως 12 Ιουλίου 2024.
 • Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) από τα κεντρικά γραφεία του Τόκιο μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 
 • Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από μαθήματα του πανεπιστημίου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί από τους ενδιαφερόμενους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα. 
 • Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του αιτούντος στο πρόγραμμα.  
 • Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.  
 • Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.
 • Λόγω των εκτάκτων συνθηκών που έχει προκαλέσει η πανδημία της νόσου COVID-19, η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας με υψηλό αίσθημα ευθύνης και θέτοντας την ασφάλεια των διεθνών φοιτητών ως ύψιστη προτεραιότητα, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και να ματαιώσει τα προγράμματα των διεθνών ανταλλαγών, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Χρειάζομαι ενεργό διαβατήριο για το διαδικτυακό πρρόγραμμα;
   
Ναι, για τη διαδικασία της αίτησης, μόνο έγκυρο διαβατήριο θα γίνεται αποδεκτό για την πιστοποίηση της ταυτότητας του αιτούντος.

2. Χρειάζομαι visa για να ταξιδέψω στην Ιαπωνία με το πρόγραμμα MIRAI;
    Σε περίπτωση που επιλεχθείτε για να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα, θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες.

3. Είμαι 19 ετών, έχω δικαίωμα να κάνω αίτηση;
    Όχι, για κάνετε αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα MIRAI θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το εικοστό (20o) έτος της ηλικίας σας.

4. Πόσα άτομα θα επιλεγούν από την Ελλάδα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα MIRAI;
    Συνολικά θα επιλεχθεί ένα (1) άτομο.

5. Είμαι απόφοιτος, μπορώ να κάνω αίτηση;
    Όχι, δικαίωμα αίτησης έχουν μόνον οι φοιτητές. 

6. Είμαι μεταπτυχιακός φοιτητής/ υποψήφιος διδάκτορας, μπορώ να κάνω αίτηση;
    Ναι. 

7. Απαιτείται μετάφραση της αναλυτικής βαθμολογίας ή της βεβαίωσης εγγραφής;
    Όχι, δεν απαιτείται η μετάφραση των εγγράφων. 

8. Απαιτείται αντίγραφο πτυχίου;
    Όχι, δεν απαιτείται αντίγραφο πτυχίου. 

9. Στην ηλεκτρονική αίτηση υπάρχει πεδίο που ζητά απάντηση σε ειδική ερώτηση κάθε χώρας. Ποιά είναι αυτή;
    Αφήστε το πεδίο κενό, η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα δεν ζητά απάντηση σε ειδική ερώτηση.

11. Απαιτείται να έχω διαβατήριο υγείας για να ταξιδέψω στην Ιαπωνία με το πρόγραμμα MIRAI;
     Δεν υπάρχει σχετική διευκρίνηση για το θέμα αυτό ακόμα. Σε περίπτωση που επιλεχθείτε για να συμμετέχετε στο πρόγραμμα, θα λάβετε αναλυτικές οδηγίες. 

12. Τι θα συμβεί σε περίπτωση που επιλεγώ να συμμετέχω στο πρόγραμμα αλλά αποφασίσω ότι τελικά δεν το επιθυμώ;
     Ο υποψήφιος μπορεί να ακυρώσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα μόνο εάν συντρέχουν σοβαροί λόγοι (υγείας, κλπ.) που καθιστούν αδύνατη ή    δυσχεραίνουν τη μετακίνηση του και οι οποίοι αποδεικνύονται με τα σχετικά έγγραφα. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα φέρει πλήρη ευθύνη για τυχόν έξοδα που σχετίζονται με την ακύρωση αυτή. Τα τέλη ακύρωσης θα χρεωθούν στον συμμετέχοντα εάν η αίτησή του έχει γίνει αποδεκτή και η πτήση ή/και άλλες κρατήσεις έχουν ολοκληρωθεί.


Σε περίπτωση που διαβάστε προσεκτικά όλες τις παραπάνω πληροφορίες και συνεχίζετε να έχετε κάποια απορία, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Πολιτιστικό Τμήμα της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα αποκλειστικά μέσω email στη διεύθυνση cultural@at.mofa.go.jp με θέμα «MIRAI 2024/2025 Όνομα Επίθετο».

 

Εμπειρίες πρώην συμμετεχόντων

MIRAI 2019 - Οι εμπειρίες του κ. Καριπίδη Πέτρου από τη συμμετοχή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης

MIRAI 2019 - Οι εμπειρίες του κ. Ζιού Αλέξανδρου από τη συμμετοχή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης