Τελετή Παρασημοφόρησης του κ. Σπύρου Καπράλου [Απονομή Παρασήμων σε Ξένους Πολίτες - Άνοιξη 2022]

2022/7/7
1
2
*English follows

Ο κ. Σπύρος Καπράλος, τιμήθηκε με το Παράσημο του Τάγματος του Ανατέλλοντος Ηλίου, Χρυσών Ακτινών μετά Ταινίας, στο πλαίσιο της Απονομής Παρασήμων σε Ξένους Πολίτες - Άνοιξη 2022 που οργανώνει η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας, σε τελετή που έλαβε χώρα στην πρεσβευτική κατοικία την Πέμπτη 7 Ιουλίου.
 
Ο κ. Καπράλος είναι μέλος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ολυμπιακής Επιτροπής και Πρόεδρος της Starbulk S.A. και η παρασημοφόρηση ήταν κίνηση καλής θέλησης ως αναγνώριση της σημαντικής συμβολής του στην προώθηση της φιλίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας μέσω των Ολυμπιακών Αγώνων Tokyo 2020.
 
Από τη στιγμή που επιλέχθηκε η Ιαπωνία ως χώρα υποδοχής για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2020 στο Tokyo, ο κ. Καπράλος ως Πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής της Ελλάδας, γενέτειρας των Ολυμπιακών Αγώνων, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την προετοιμασία και την πραγματοποίησή τους, σε συντονισμό πάντα με την ιαπωνική πλευρά. Ειδικότερα, από το ξέσπασμα της πανδημίας στις αρχές του 2020, διαδραμάτισε ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο, παρέχοντας γενναιόδωρη υποστήριξη στη διοργανώτρια χώρα και σε όλα τους εμπλεκόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των αθλητών, καθώς και στη διοργάνωσης της τελετής αφής και παράδοσης της Ολυμπιακής Φλόγας στην Ιαπωνία, αλλά και στην ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων, υπό πρωτοφανείς δύσκολες συνθήκες.
 
Ο κ. Καπράλος έχει επίσης συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση των διμερών οικονομικών σχέσεων, καθώς η εταιρία Star Bulk, όπου διατελεί Πρόεδρος, διαθέτει μεγάλο αριθμό πλοίων με ιαπωνική σημαία και διατηρεί μακροχρόνιους στενούς δεσμούς με την ιαπωνική ναυτιλιακή και επιχειρηματική κοινότητα.


Conferment Ceremony of Decoration for Mr. Spyros Capralos (2022 Spring Conferment of Decorations on Foreign Nationals)


Mr. Spyros Capralos was awarded the Order of the Rising Sun, Gold Rays with Neck Ribbon, in the context of the 2022 Spring Conferment of Decorations on Foreign Nationals. This was organized by the Government of Japan, at a ceremony held at Ambassador's on Thursday, July 7.

Mr. Capralos is a member of the International Olympic Committee, President of the Hellenic Olympic Committee, President of the European Olympic Committee and President of Starbulk S.A. .
This decoration was a goodwill gesture in recognition of his significant contribution to the promotion of friendship between Japan and Greece through the Tokyo 2020 Olympic Games.
 
From the moment Japan was selected as the host country for the Tokyo 2020 Olympic Games, Mr. Capralos, as President of the Olympic Committee of Greece, the birthplace of the Olympic Games, made every effort for their preparation and implementation. This was always done in coordination with the Japanese side. In particular, since the outbreak of the pandemic at the beginning of 2020, he played a particularly important role. Mr Kapralos provided generous support to the host country and all parties involved, including the athletes, as well as in the organization of the Olympic Flame Lighting and Handover ceremony in Japan. This was done under the safe conduct of the Games in unprecedented difficult conditions.
 
Mr Capralos has also made a significant contribution to strengthening bilateral economic relations. StarBulk SA, where he serves as Chairman, owns a large number of Japanese flagged vessels and has long-standing close ties with the Japanese shipping and business community.
3
4