Υπογραφή Σύμβασης Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας

2023/11/2
1
*English follows

Την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου, ο Πρέσβης NAKAYAMA και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Κωστής Χατζηδάκης, υπέγραψαν την «Σύμβαση μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας για την Εξάλειψη της Διπλής Φορολογίας αναφορικά με τους Φόρους επί του Εισοδήματος και την Πρόληψη της Φοροδιαφυγής και Φόρο αποφυγής» (εφεξής η Σύμβαση) στην Αθήνα. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθηκαν επίσης, ο Υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κύριος Χάρης Θεοχάρης, η Γενική Γραμματέας Φορολογικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κυρία Μαίρη Ψύλλα και ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, κύριος Γιώργος Πιτσιλής.
 
Για την αποφυγή της διπλής φορολόγησης μεταξύ των δύο χωρών, η Σύμβαση διευκρινίζει το πεδίο εφαρμογής του φορολογητέου εισοδήματος στις δύο χώρες. Επιπλέον, η Σύμβαση επιτρέπει στις φορολογικές αρχές των δύο χωρών να διαβουλεύονται επί φορολογικών θεμάτων που δεν είναι σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης, να ανταλλάσσουν πληροφορίες σχετικά με φορολογικά θέματα και να παρέχουν αμοιβαία υποστήριξη για την είσπραξη φορολογικών απαιτήσεων.  Αναμένεται ότι η Σύμβαση αυτή θα προωθήσει περαιτέρω τις αμοιβαίες επενδύσεις και οικονομικές ανταλλαγές μεταξύ των δύο χωρών, εξαλείφοντας τη διπλή φορολόγηση και αποτρέποντας τη διεθνή φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.
 
Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε εδώ.Signing of the Tax Convention between Japan and the Hellenic Republic

On Wednesday 1st November, Ambassador NAKAYAMA and H.E. Mr. Konstantinos Hatzidakis, Minister of National Economy and Finance signed “Convention between Japan and the Hellenic Republic for the Elimination of Double Taxation with Respect to Taxes on Income and the Prevention of Tax Evasion and Avoidance” (hereinafter referred to as the Convention) in Athens. The signing ceremony was also attended by Mr. Harry Theoharis, Deputy Minister of National Economy and Finance, Ms. Maria Psylla, Secretary General of the Ministry, Mr. Georgios Pitsilis,  Governor of Independent Authority for Public Revenue.

For the purpose of eliminating double taxation arising between the two countries, this Convention clarifies the scope of taxable income in the two countries. In addition, this Convention will enable the tax authorities of the two countries to consult each other on taxation not in accordance with the provisions of this Convention and to exchange information concerning tax matters and to mutually lend assistance in the collection of tax claims. It is expected that this Convention promotes further mutual investments and economic exchanges between the two countries while eliminating double taxation and preventing international tax evasion and tax avoidance.

For further details, please refer to here.