Συμμετοχή στη διάσκεψη της ελληνικής ναυτιλίας

Στις 5 Ιουνίου, ο Πρέσβης κ. Shimizu συμμετείχε στη διάσκεψη της ελληνικής ναυτιλίας «2020: The Wind of Change in Global Shipping» που διοργανώθηκε από το SeaNation και έκανε μία παρουσίαση με τίτλο «Η Ιαπωνική Ναυτιλιακή Βιομηχανία και η Ανταπόκριση της στην Κλιματική Αλλαγή».