Μετάθεση Ημερομηνίας Διεξαγωγής Συνεντεύξεων για το Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων “MIRAI” 2020-2021

2021/3/2
Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ανακοινώνει ότι οι συνεντεύξεις των υποψηφίων που περνούν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επιλογής για συμμετοχή στο πρόγραμμα MIRAI, πρόκειται να διεξαχθούν κατά το διάστημα 8-12 Μαρτίου 2021 μέσω διαδικτύου.
Όλοι οι υποψήφιοι που υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση επιτυχώς, θα λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών στο Tokyo μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.