MIRAI 2019 - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Ανταλλαγής Νέων της Ιαπωνικής Κυβέρνησης

2019/8/12
Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων μικρής διάρκειας από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας
 
Η Κυβέρνηση της Ιαπωνίας προσκαλεί φοιτητές από την Ελλάδα να συμμετέχουν στο MIRAI (σημ. «Μέλλον» στα ιαπωνικά), ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα ανταλλαγής νέων από την Ιαπωνία και την Ευρώπη, μικρής διάρκειας.
Το πρόγραμμα έχει ως στόχο (i) να προάγει την αμοιβαία κατανόηση, (ii) να διευρύνει τη διεθνή αντίληψη σε θέματα της Ιαπωνίας σχετικά με οικονομία, κοινωνία, ιστορία, κουλτούρα, πολίτευμα και εξωτερική πολιτική, και (iii) να κοινοποιήσει πληροφορίες σχετικά με τα θέλγητρα της Ιαπωνίας μέσω κοινωνικών δικτύων, κ.α.

Απαραίτητες προϋποθέσεις 

Οι υποψήφιοι θα πρέπει:

- να είναι υπήκοοι των χωρών που αναγράφονται στην περιγραφή του προγράμματος (outline).
- να φοιτούν σε τμήμα Οικονομίας ή/και Διοίκησης Επιχειρήσεων ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
- να είναι ηλικίας είκοσι (20) ετών και άνω.
- να είναι σε άριστη φυσική και διανοητική κατάσταση.
- να έχουν πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.
- να μην έχουν συμμετάσχει στο παρελθόν σε οποιοδήποτε άλλο επιδοτούμενο πρόγραμμα εκπαιδευτικών ανταλλαγών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης.
- να μην έχουν παραμείνει στην Ιαπωνία για περίοδο μεγαλύτερη των 6 μηνών.
- να ενημερωθούν αναλυτικά για το πρόγραμμα, να κατανοήσουν τους στόχους τους και να δεσμευτούν ότι θα κοινοποιήσουν τις εμπειρίες τους μέσω των κοινωνικών δικτύων, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού αλλά και αφού επιστρέψουν. Μετά δε την επιστροφή τους στην Ελλάδα, να δημοσιεύσουν μια γραπτή αναφορά, στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου τους ή/και της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα.

Πληροφορίες προγράμματος

Σύμφωνα με το φετινό πρόγραμμα, οι Έλληνες θα συμμετέχουν στην 3η ομάδα που έχει θέμα «Οικονομία και Διοίκηση Επιχειρήσεων»

Διάρκεια ταξιδιού: 11-19 Δεκεμβρίου 2019

Πέρας υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 24:00.

Οι συμμετέχοντες θα παρακολουθήσουν διαλέξεις για την Ιαπωνία και τις πολιτικές της και θα ανταλλάξουν απόψεις με Ιάπωνες φοιτητές. Επίσης, θα ταξιδέψουν στο εσωτερικό της χώρας και θα ενημερωθούν για τις τοπικές βιομηχανίες και την παραδοσιακή κουλτούρα. Αφού επιστρέψουν στο Τόκιο θα παρουσιάσουν τις εμπειρίες τους σε συναντήσεις που θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Διαδικασία υποβολής αίτησης 

Η διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων γίνεται υπό την εποπτεία της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, οι υποψήφιοι πρέπει:
 1. να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση. * Οι Έλληνες υπήκοοι μπορούν να επιλέξουν μόνο την ομάδα 3 (Group 3 - Economics & Business).
 
 1. να αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση cultural@at.mofa.go.jp., σε συν. αρχείο, τα ακόλουθα έγγραφα [ως θέμα θα αναγράφεται: «MIRAI 2019 (ονοματεπώνυμο)»]
 
 
 1.  
 
Αντίγραφο διαβατηρίου
 
 1.  
 
Συνοδευτική επιστολή κινήτρων (motivation letter) 500 λέξεων. (Συνυποβάλλεται με τη δήλωση Essay – Personal Statement )
 
 
 1.  
 
Πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία
(μπορεί να διαβιβαστεί σε μορφή ηλεκτρονικού φακέλου pdf από σάρωση του πρωτότυπου ή επικυρωμένου αντίγραφου)
 
 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
 
 • Δικαίωμα αίτησης στην Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα έχουν οι Έλληνες υπήκοοι, καθώς και οι υπήκοοι των λοιπών χωρών [(όπως αναγράφονται στην περιγραφή του προγράμματος (outline)] που φοιτούν σε πανεπιστήμιο της Ελλάδας.
 
 • Οι υποψήφιοι που θα επιλεχθούν για την επόμενη φάση, θα κληθούν για συνέντευξη κατά το διάστημα 15 με 22 Οκτωβρίου.
 
 • Όλοι οι υποψήφιοι θα λάβουν απάντηση (θετική ή αρνητική) από τα κεντρικά γραφεία του Τόκιο μέσω  μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
 
 • Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν έχει τη δυνατότητα να εξασφαλίσει άδεια απουσίας από μαθήματα του πανεπιστημίου. Το θέμα αυτό θα πρέπει να ρυθμιστεί από τους ενδιαφερόμενους πριν την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.
 
 • Η αποστολή της αίτησης δεν συνεπάγεται αυτόματα την ένταξη του αιτούντος στο πρόγραμμα.
 
 • Οι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα ληφθούν υπ’ όψιν.
 
 • Σε περίπτωση απόρριψης αίτησης η Πρεσβεία της Ιαπωνίας δεν είναι υποχρεωμένη να αιτιολογήσει την απόφασή της. Μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων δεν προβλέπεται διαδικασία επανεξέτασης αιτήσεων και δεν γίνονται δεκτές ενστάσεις.