Εθιμοτυπική επίσκεψη του Σύμβουλου κ. Aramaki Taku στον Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη

2021/7/5
Στην 1η Ιουλίου ο Σύμβουλος  κ. ARAMAKI επισκέφτηκε τον Προέδρου του Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. κ. Μιχαήλ Κουτσιλιέρη. Στη συνάντηση, οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με τα προγράμματα υποτροφιών της Ιαπωνικής Κυβέρνησης (MEXT)που χορηγούνται σε Έλληνες πολίτες καθώς και τα προγράμματα του ΙΚΥ που προσφέρονται σε διεθνείς φοιτητές για σπουδές στην Ελλάδα, ενώ συζητήθηκαν και οι δυνατότητες συνεργασίας στον ακαδημαϊκό τομέα.