Ανακοίνωση αποτελεσμάτων του Japanese Language Proficiency Test (JLPT) για το έτος 2019 (Online)

Μπορείτε να πληροφορηθείτε online τα αποτελέσματα του Japanese Language Proficiency Test (JLPT) για το έτος 2019, από την Τετάρτη, 22 Ιανουαρίου και ώρα 10:30 π.μ. μέχρι τις 31 Μαρτίου και ώρα 17:00 μ.μ. (ώρα Ιαπωνίας), στον παρακάτω σύνδεσμο: