Βράβευση της κ. Sonoko Fujii από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας

2018/8/14
Η κ. Sonoko FUJII, Οrigami Μaster τoυ Japan Origami Association, τιμήθηκε με τον Έπαινο του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας για το έτος 2018.

Η κ. Fujii, έχει συμβάλλει τα μέγιστα στη διάδοση της παραδοσιακής αυτής ιαπωνικής τέχνης στην Ελλάδα, καθώς εδώ και 30 χρόνια επισκέπτεται τη χώρα για να διδάξει οrigami στους Έλληνες, χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα. Το βραβείο αυτό απονεμήθηκε στη διακεκριμένη λειτουργό για τη μακρόχρονη συνεισφορά της στην προώθηση της κατανόησης του ιαπωνικού πολιτισμού και της τέχνης στην Ελλάδα.

Κατά την τελετή απονομής, που έλαβε χώρα στις 24 Ιουλίου 2018 στο υπουργικό κτίριο Iikura στην Ιαπωνία, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Kono απένειμε τον τιμητικό έπαινο στην κ. Fujii, και ακολούθησε δεξίωση.

                 
   
                      Απονομή του τιμητικού έπαινου στην κ. Fujii από                      Αναμνηστική φωτογράφιση όλων των βραβευμένων
                                    τον Υπουργό Εξωτερικών κ. Kono                                      από τον Υπουργό Εξωτερικών της Ιαπωνίας