Εκδήλωση στο Κέντρο SDG του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου

Στις 6 Ιουνίου, ο Πρέσβης κ. Shimizu παρέστη ως κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση με τίτλο «Ορθή Διακυβέρνηση στην Αντιμετώπιση των Φυσικών Καταστροφών», που φιλοξένησε το Κέντρο SDG του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Δημοσίου Δικαίου (EPLO), και έδωσε ομιλία με τίτλο «Πρόληψη Καταστροφών και Άμεση Αντιμετώπιση Έκτακτων Περιστατικών στην Ιαπωνία».