Η διάλεξη του Πρέσβη κ. Nakayama, "Ένας ελεύθερος και ανοιχτός Ινδο-Ειρηνικός (FOIP) και η συνεργασία Ιαπωνίας-Ελλάδας"

2021/7/20
Delphi

Η διάλεξη του Πρέσβη κ. Nakayama, "Ένας ελεύθερος και ανοιχτός Ινδο-Ειρηνικός (FOIP) και η συνεργασία Ιαπωνίας-Ελλάδας" στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών δημοσιεύτηκε στο επίσημο Youtube κανάλι της Πρεσβείας.
ULR:https://m.youtube.com/watch?v=bsjKxVXxSiY

 
 
Ambassador Nakayama's lecture, "Free and Open Indo-Pacific (FOIP) and the Japan-Greece Cooperation" at the Delphi Economic Forum 2021 was posted on the official YouTube channel of the Embassy of Japan.
ULR:https://m.youtube.com/watch?v=bsjKxVXxSiY