Προκήρυξη απασχόλησης Ακαδημαϊκών Υποτρόφων του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023

2023/3/16
Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας προκηρύσσει δύο (2) θέσεις Ακαδημαϊκών Υποτρόφων για την κάλυψη των αναγκών του μαθήματος Ιαπωνική Γλώσσα, Ιστορία και Πολιτισμός (με διδασκαλία της ιαπωνικής γλώσσας) του Τμήματος Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος).
 
Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 16 έως τις 23 Μαρτίου.
 
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ (σελίδα 5).