Έπαινος του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας για το έτος 2019

Στις 16 Ιουλίου 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας τίμησε με τον Έπαινο του Υπουργού Εξωτερικών για το έτος 2019, 205 άτομα και 49 οργανισμούς, από τους οποίους 171 άτομα και 43 οργανισμοί προέρχονται από χώρες του εξωτερικού.

Από την Ελλάδα, ο παραλήπτης του Επαίνου του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας για το έτος 2019 είναι ο:

● Σπυρίδων Γ. Δροσουλάκης
Πρόεδρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Kendo Iaido Naginata
Για τη συμβολή του στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας μέσω των πολεμικών τεχνών.  


Ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών:
https://www.mofa.go.jp/press/release/press4e_002516.htmlfbclid=IwAR2AtJUBKisJW2n0GnLzZaMomhvTC2ZwyBmg8TKWTMSkYrfX_oGzxSiizts