Τελετή απονομής του Επαίνου του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας για το 2020 στην κ. Fujizuka-Μπάρδη Akemi

2021/10/11
1
*English follows


Η κυρία Fujizuka-Μπάρδη Akemi, ανταποκρίτρια του ιαπωνικού ειδησεογραφικού πρακτορείου ‘Kyodo’ στην Αθήνα, έλαβε τον Έπαινο του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας για το 2020, για τη μακρόχρονη συμβολή της στην προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων.

Η τελετή απονομής του επαίνου πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου στην πρεσβευτική κατοικία.

Η κ. Fujizuka- Μπάρδη προσέφερε σπουδαίο έργο στις δημόσιες σχέσεις μεταξύ της Ιαπωνίας και της Ελλάδας μέσα από την εργασία της σε σημαντικά πεδία ανταλλαγής των δύο χωρών, όπως η γραμματειακή υποστήριξη στην Ιαπωνική Σχολή στην Ελλάδα και στην Ιαπωνική Κοινότητα στην Αθήνα και επιπλέον ως ανταποκρίτρια του ειδησεογραφικού πρακτορείου ‘Kyodo’ στο παράρτημα της Αθήνας, καθώς και με τη συμβολή της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 στην Αθήνα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2020 στο Τόκιο. Επίσης, χάρη στην εξαιρετική της ικανότητα στο χειρισμό της ελληνικής γλώσσας επιτέλεσε σημαντικό έργο ως διερμηνέας σε πολλές δράσεις της Πρεσβείας της Ιαπωνίας όπως οι επετειακές εκδηλώσεις για τα 120 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας κ.ά.

Ο Έπαινος του Υπουργού Εξωτερικών της Ιαπωνίας καθιερώθηκε ως θεσμός από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιαπωνίας το 1983 και απονέμεται σε όσους συμβάλουν στη διεύρυνση των φιλικών σχέσεων της Ιαπωνίας με τις ξένες χώρες.


Mrs. Fujizuka-Bardis Akemi, correspondent for the Japanese news agency ‘Kyodo’ - Athens branch, received the Commendation of the Minister of Foreign Affairs of Japan for 2020.
 
On October 7, 2021,  the awarding ceremony was held at the official residence of the Ambassador of Japan to honour Mrs. Fujizuka-Bardis for her long-term contribution to the promotion of mutual understanding and the strengthening of bilateral relations between Japan and Greece. Ms. Fujizuka-Bardis has greatly contributed to the public relations between Japan and Greece through her work in important fields of exchange between the two countries, such as secretarial support for the Japanese School in Greece and the Japanese Community in Athens. She also contributed as a correspondent of the Japanese news agency 'Kyodo' - Athens branch, as well as with her support for the 2004 Olympic Games in Athens and the 2020 Olympic Games in Tokyo. Also, thanks to her remarkable ability in using the Greek language, she exceptionally performed an important role as an interpreter in many activities of the Embassy of Japan, such as the anniversary events for the 120 years of diplomatic relations between Japan and Greece, etc.
 
The Commendation of the Minister of Foreign Affairs of Japan was established by the Ministry of Foreign Affairs of Japan in 1983 and is awarded to those who contribute to the expansion of Japan's friendly relations with foreign countries.