Επίσκεψη του Αναπληρωτή Επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Taku ARAMAKI στον Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Καθ. Ιωάννη Α. Δαγκλή

2021/9/10
1
*English follows

Την Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2021, ο Αναπληρωτής Επικεφαλής της Πρεσβείας της Ιαπωνίας στην Ελλάδα, κ. Taku ARAMAKI, επισκέφθηκε τον Πρόεδρο του ΕΛ.ΚΕ.Δ. Καθ. Ιωάννη Α. Δαγκλή. Κατά την επίσκεψη συζητήθηκαν οι προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης των σχέσεων συνεργασίας μεταξύ Ιαπωνίας και Ελλάδας στον τομέα της διαστημικής βιομηχανίας.

 
On Wednesday, September 8, 2021, the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Japan in Greece, Mr. Taku ARAMAKI, visited the President of H.S.C., Prof. Ioannis A. Daglis. The prospects for further development of relations between Japan and Greece in the field of space industry were discussed during the visit.