Αναγγελία Πρόσληψης (αιτήσεις έως 23/3)

 
Η Πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ελλάδα ζητά προσωπικό για το προξενικό τμήμα.
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή αιτήσεων, ανατρέξτε στο παρακάτω URL στα Iαπωνικά:
http://www.gr.emb-japan.go.jp/itpr_ja/consular_recruitment_clerk_2018.html